0

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації розміщеної на веб-сайті Інтернет-магазину «КАСКОМ» https://kascom.com.ua/

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністратори інформаційних систем» (далі — Адміністратори) — уповноважені на управління Інформаційними системами «КАСКОМ» співробітники, які діють від імені Приватного підприємства «Каском-плюс» в особі директора Лаби Тараса Васильовича (далі — Правовласник), які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з персональними даними з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач Інформаційних систем «КАСКОМ»» (далі — Користувач) — особа, яка має доступ до Інформаційним системам «КАСКОМ» і використовує Інформаційні системи «КАСКОМ».

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Інформаційних систем «КАСКОМ» означає згоду з цією Політикою

конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання

Інформаційних систем «КАСКОМ».

2.3. Політика конфіденційності застосовується лише до Інтернет-магазину «КАСКОМ» https://kascom.com.ua/.

Правовласник і Адміністратори не контролюють і не несуть відповідальність за сайти

третіх осіб, які посилаються на Інформаційні системи «КАСКОМ», за безпеку ПК Користувача або

третьої особи.

2.4. Адміністратори не перевіряють вірогідність персональних даних, що надаються Користувачем

Інформаційних систем «КАСКОМ».

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністраторів щодо

нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які

Користувач повинен на вимогу надати Адміністраторів при реєстрації в Інформаційних системах

«КАСКОМ».

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються

Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми в Інформаційних системах «КАСКОМ» або

особисто Адміністратору і містять наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. інші засоби зв'язку Користувача;

3.2.4. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.5. адреса доставки товару;

3.2.6. місце проживання Користувача;

3.2.7. вид діяльності Користувача;

3.2.8. назва підприємства Користувача.

3.3. У разі звернення Користувача до служби технічної підтримки головного офісу «КАСКОМ», Користувач

дає дозвіл на обробку даних наступного характеру:

3.3.1. інформація у базах даних Користувача;

3.3.2. діапазон штрих-кодів для замовлення Користувачем дисконтних карт;

3.3.3. доступ до Інформаційної системи «КАСКОМ» Користувача;

3.3.4. доступ до ПК Користувача;

3.3.5. доступ до мережевого обладнання.

3.4. В такому випадку Адміністратори не зберігають дані Користувача, що вказані в п. 3.3.

3.5. Інформаційні системи «КАСКОМ» захищають Дані, які автоматично передаються в процесі

відвідування сторінок інтернет-ресурсів «КАСКОМ»:

3.5.1. IP адреса;

3.5.2. інформація з cookies:

3.5.2.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин

Інформаційних систем «Каском»;

3.5.3. інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

3.5.4. час доступу;

3.5.5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

3.5.6. реферер (адреса попередньої сторінки).

3.6. Інформаційні системи «КАСКОМ» засобами Google Analytics здійснюють збір статистики про своїх

відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і розв'язання технічних проблем.

3.7. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище (історія покупок, використовувані

браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за

винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністратори Інформаційних систем «КАСКОМ» можуть

використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого в Інформаційних системах «КАСКОМ», для

оформлення замовлення і (або) для продажу товару дистанційним способом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих акаунтів Інтернет-магазину «КАСКОМ»

https://kascom.com.ua/.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень,

запитів, що стосуються використання Інформаційних систем «КАСКОМ», надання послуг,

обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Підтвердження вірогідності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.5. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на

створення облікового запису.

4.1.6. Створення облікового запису у внутрішній базі Адміністраторів.

4.1.7. Повідомлення Користувача Інформаційних систем «КАСКОМ» про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, оскарження платежу Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні

проблем, пов'язаних з використанням інформаційних систем «КАСКОМ».

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації

про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії «КАСКОМ».

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності.

4.1.12. Здійснення комунікацій та інформування Користувача за допомогою соціальних мереж

Facebook, Instagram, X і месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp.

4.2. КАСКОМ не використовує і не зберігає персональні дані користувачів Google.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним

способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів

автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністратори мають право передавати персональні дані третім

особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, виключно з метою

виконання замовлення Користувача, оформленого за допомогою Інформаційних систем «КАСКОМ»,

включаючи доставку Товару.

5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністратори інформують Користувача про

втрату або розголошення персональних даних.

2

5.4. Адміністратори вживають необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної

інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення,

блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністратори спільно з Користувачем вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання

негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. Коли ви використовуєте архівування бази даних через API Google Drive, КАСКОМ не зберігає і не

використовує дані аутентифікації користувача Google. Дані авторизації використовуються в вікні

аутентифікації Google для отримання токена і роботи з API Google Drive

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Інформаційними

системами «КАСКОМ».

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.1.3. Для забезпечення своєчасного інформування і якісного обслуговування з боку Адміністрації

стежити за актуальністю персональних даних.

6.2. Адміністратори зобов'язані:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики

конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без

попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін,

опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних

даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача

згідно з порядком, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в чиннjve

діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з

моменту звернення або запиту Користувача на період перевірки, в разі виявлення

невірогідних персональних даних або неправомірних дій.

6.2.5. Ніколи не зберігати, не розголошувати, не передавати дані пункту 3.3 даного Договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністратори не несуть

відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністратором.

7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.2. Якщо Користувач надав некоректні персональні дані при використанні Інформаційних систем

«КАСКОМ», Правовласник і Адміністратори не несуть відповідальність за:

7.2.1. невідповідність термінів доставки товару;

7.2.2. несвоєчасне інформування про зміни та нововведення.

7.3. Правовласник і Адміністратори не зберігають дані Користувача, що перераховані в п.3.3 і не несуть

відповідальність за надану Користувачем інформацію в п.3.3

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення суперечок між Правовласником і Користувачем з питань, передбачених цим

Договором, Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів між

собою.

8.2. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони можуть бути передані

для розгляду в суд відповідно до чинного законодавства України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Правовласник має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди

Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті «КАСКОМ»

https://kascom.com.ua/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на e-mail

Правовласника kascom@ukr.net.

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на Сайті «КАСКОМ» https://kascom.com.ua/